Moppen som blev poppis redan på 50-talet

Mopeden är ett tvåhjuligt fordon som i folkmun populärt kallas ”moppe”. I början av femtiotalet blev det som då formellt kallades ”cykel med hjälpmotor”, befriat från krav på körkort och registrering. Därmed kunde man köra moppe utan att betala fordonsskatt om man bara var fyllda 15 år. Den högsta tillåtna hastigheten var 30 kilometer i timmen. Att man sade moped eller moppe om detta tämligen enkla transportmedel tillskrivs motorjournalisten Harald Nielsen på tidningen MOTOR. Denne kan man misstänka för danskt påbrå där fordonet heter ”knallert”. Skillnaderna mellan moped och MC är egentligen inte så stora, motorstyrka och ramen är de mest framträdande i jämförelse.

Huvudlöst

Det var många ungdomar som skaffade moped under 60- och 70-talen och det var vanligt att man trimmade motorerna så att ekipaget kunde gå fortare, vilket var lagvidrigt. Dessutom fick man inte skjutsa passagerare såvida man inte innehade körkort för lätt MC eller mer. Fordonet blev ett redskap för att kunna träffas lättare, åka till danser eller liknande tillställningar. Man kan därmed säga att mopeden fick stor betydelse för ungdomar förr än vad motsvarigheten idag medför. Den stora skillnaden nu mot då var avsaknaden av hjälm, man ansåg att hastigheten vara så låg att det var utom fara. Men då skall man veta att trimmade moppar kunde komma upp i avsevärda hastigheter.

Transportmedel

En annan stor betydelse fick fordonet i skepnad av flakmoped. Med ett bakhjul och två mindre under ett flak fram kunde varor och prylar fraktas på ett enklare sätt än med bil. Man kunde på 60- och 70-talet se ett flertal unga grabbar eller tjejer utföra leveranser med flakmoped. Även i övriga världen har mopeden använts flitigt. I USA – trots att många delstater tillåter bilkörning från 16 års ålder, slog mopeden igenom på 70-talet. Mycket tack vare den låga bränsleförbrukningen jämfört med bilen. Även i Finland förekom mopeden både bland unga och gamla. Där var förr hastighetsbegränsningen 40 kilometer i timmen. Efter mopeden blev EPA-traktorn ett begrepp. Men det är en helt annan historia.