Den moderna mopeden

Standard

Mopeden har funnits sedan början av 1950-talet och har genomgått en hel del under all denna tid. Medan dessa identitet mer eller mindre är densamma har teknologins utveckling betytt väldigt mycket för de mopeder vi hittar på marknaden idag.

Mopeder kommer huvudsakligen i en av två utformningar idag:

  • Klass 1 – får ha en maxhastighet på 45 km/t, måste vara registrerad och ha en registreringsskylt. Får köras av personer som fyll 15 år och har en körkort med klass AM eller högre. Motorn får ha en maxeffekt på 4 kW.
  • Klass 2 – får ha en maxhastighet på 25 km/t och kräver minst ett förarbevis för moped klass 2 för personer som fyllt 15 år. Maxeffekten på motorn är 1 kW.

Klass 1-mopeden är den vi vanligen kallar för EU-moped idag.

Trimning är en vanligt förekommande förändring av mopeder och har varit det sedan länge tillbaka. Detta är något man gör för att öka mopedens maxhastighet. Om den då överstiger den tillåtna maxhastigheten på 45 km/t kommer den lagligt betraktas som ett lätt motorcykel och kräver därför registreringsbesiktning, motorcykelkörkort och en försäkring. Detta är dock något som kan kringgås om man har ett inhägnat område för just detta ändamål. 2015 skrev Teknikens Värld om en enkätundersökning där det uppgavs att omkring två tredjedelar av ungdomars mopeder är trimmade.

Medan mopeder i regel är riktigt hållbara används de ofta så pass mycket att en och annan del behöver bytas ut. Somliga väljer dock att byta ut saker av rent estetiska skäl också. Tittar man in på butiker som Cykelkraft, och låt inte namnet luras, finns det en väldig massa reservdelar för många olika märken på marknaden idag.

Den moderna mopeden har säkert en hel den annan utveckling framför sig också. Det är bara att vänta och se vad som händer.